مکانوتراپی

بیمارانی که دچار کاهش محدوده حرکات مفاصل یا کاهش قدرت عضلانی می باشند برای برقراری دامنه حرکت یا بهبود قدرت حرکت از وسیله های موجود در بخش مکانوتراپی استفاده می کنند. برخی از این وسیله ها عبارتند از:

  • شولدر ویل یا چرخ شانه (Shoulder Wheel)
  • تخت ترکشن یا کشش الکتریکی (دیجیتالی) و کشش در حین حرکت (Traction with Movement)
  • پارالل یا میله های موازی برای راه رفتن
  • شولدربار یا نرده بان شانه (Shoulder Bar)
  • فریم یا محفظه فلزی به همراه قرقره و فنر و طناب
  • دوچرخه ثابت برقی

 

تركشن یا كشش

(برای اعمال نیروی كششی روی ستون فقرات و …)

برای ایجاد نیروی کشش روی ستون فقرات گردن و کمر. در درمان بیماری های ستون فقرات و خصوصاً فتق دیسکهای بین مهره ای و نیز برای کشش اندام تحتانی در بیماریهای زانو یا لگن استفاده می شود.

:: ارسال نظر