خواب و افزایش قد

تاریخ انتشار : 2020/04/09

خواب و افزایش قد

تاثیر خواب در رشد مطالعات متعددی وجود دارد که ثابت میکند بین خواب و رشد ارتباط وجود دارد. وقتی بدن شما بخوابد تمام انواع هورمون ها را آزاد می کند و بیشتر رشد و بهبودی شما در این زمان اتفاق می افتد. مطالعات چندگانه انجام شده است که نشان میدهد فقدان خواب باعث رشد ناگهانی برای […]