رژیم دیابتی

تاریخ انتشار : 2017/02/07

لامینیت دندان

لامينيت های دندانی  Dental Laminate يكی از مهمترين درمان های دندانپزشكی زيبايی، لامينيت ونيرها هستند. لامينيت يك لايه بسيار نازك سراميكی و يا كامپوزيتی است كه روی سطح جلويی دندانها چسبانده می شود. لامينيت ها براي اصلاح بدشكلی – بدرنگی – شكستگی – ترك خوردگی – ويا كجی دندانها ونيز برطرف كردن فاصله بين دندانها […]

تاریخ انتشار : 2017/02/04

ارتودنسی

ارتودنسی Orthodontics ارتودنسی علم تصحيح روابط نامناسب فکی و درمان جفت شدن غلط دندانها و رديف کردن دندانهای نامنظم می باشد . اکلوژن عبارتست از روابط و قرارگيری بين دندانها و فکين که به موارد غير طبيعی آن مال اکلوژن گفته می شود. از علل مال اکلوژن و ناهنجاريهای دندانی ـ فکی می توان به […]