رژیم غذایی و افزایش قد

تاریخ انتشار : 2020/04/09

رژیم غذایی و افزایش قد

رژیم غذایی و افزایش قد کودکان   علت کوتاهی قد چیست و چگونه باید از آن در کودکان جلوگیری کنیم؟ برای قد بلند شدن خیلی از موارد تاثیر گذار هستند که یکی از آن ها مصرف مواد مغذی ضروری است که به افزایش قد کمک شایانی می کند.   کوتاهی قد معضل بزرگی است که براثر […]